UTBILDNING & ARBETSPLATSANALYSER

ARBETSPLATSANALYSER

Vi går igenom arbetsplatserna och ställer in och ger råd utifrån Arbetsmiljöverkets direktiv.

Vi ser det som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Jag tycker det är viktigt att alla medarbetare ska känna sig sedda och få med sig något efter en genomgång. Kombinerar gärna med föreläsningar för förbättrad effektivitet.

PRAKTISK ERGONOMI

Vi jobbar med utbildning av er personal oavsett inriktning på verksamheten. Det är en blandning av teori och praktik. För att det ska ske en förändring måste man prova praktiskt för att förstå. Då jag jobbat inom många branscher vet jag att inte alla tyngre moment går att ta bort men det går att förbättra.

REHABILITERINGSANSVARIGA

Jag kan skräddarsy en utbildning där jag utbildar rehabansvariga på företaget, De kan sedan ta han dom nyanställda eller göra systematiska uppföljningar.