ARBETSSTOLAR

Detta kräver en egen rubrik.

Jag hjälper er att individuellt utprova era kontorsstolar. En kontorsstol är ett verktyg som skall vara med er under många år. Därför är det otroligt viktigt att prova en stol på arbetsplatsen. Vi är alla olika med olika behov. Det är få företag som köper skyddsskor i samma storlek till alla medarbetare men det sker allt för ofta då det gäller stolar.

Mitt råd är att satsa på en bra stol, det betalar sig. Det går mycket energi till att sitta fel eller dåligt. Även om trenden idag är att stå är det ingen ursäkt till att köpa en dålig stol. Det är variation som gäller.

”Vi säljer inte bara stolar, vi säljer arbetsställningar.”

Vi säljer inte bara stolar, vi säljer arbetsställningar.

När det gäller kategorin sadelstolar är det mycket viktigt att dels prova ut stolarna i förhållande till vem som ska sitta på dom men också i vilken verksamhet de ska fungera i. Att sitta felaktigt ger skador i längden och i slutänden en mindre effektiv medarbetare.